prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski
Rektor Politechniki Rzeszowskiej

Zdjęcia profesora Tadeusza Markowskiego miałem okazję wykonać do plakatu wyborczego na okoliczność wyborów rektora PRz.