Mirosław Nowak

Mirosław Nowak – Doradca Ministra Infrastruktury i Ministra Budownictwa. Członek Komisji Prawnej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Prywatny przedsiębiorca, specjalista w dziedzinie gospodarki nieruchomościami. Wykładowca szkół wyższych w Rzeszowie i Warszawie. Zdjęcie wykonałem na potrzeby serwisu Przestrzeń Otwarta – pierwszego na podkarpaciu serwisu blogowego.