Maciej Zarański

Maciej Zarański – Prezes Fundacji Klub Innowatora, pisarz, drukarz. Mieszkaniec Wrocławia pochodzący z małego górniczego miasteczka na Dolnym Śląsku. Innowator, a raczej animator szukających nisz produktowych i usługowych. Nagrodzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Konkursie „Kreator Jutra” dwoma wyróżnieniami za innowacyjną platformę współpracy, który przekształcił się w Fundację Klub Innowatora. Wyróżniony przez tą samą agencję w Konkursie „Słowa dla Innowacji” za cykl artykułów w kwartalniku „Podkarpacka Nauka dla Przedsiębiorczości. Zdjęcie wykonałem na potrzeby serwisu Przestrzeń Otwarta – pierwszego na podkarpaciu serwisu blogowego.